توضیحات

«متخصص در محل» بازار آنلاین خدمات است که با هدف ایجاد رفاه عمومی برای شهروندان و اشتغال زایی در زمینه های تخصصی و الکترونیک و در سامانه کسب و کارایجاد گردیده است.

مشتری:

شرکت پدیده همراه جمع

دسته بندی:

شرکتی

زبان برنامه نویسی:

وردپرس

نمونه کارهای مرتبط

پدیده همراه جمع

توضیحات «متخصص در محل» بازار آنلاین خدمات است که با هدف ایجاد رفاه عمومی برای شهروندان و اشتغال زایی در زمینه های تخصصی و الکترونیک و در سامانه کسب و کارایجاد گردیده است. مشتری: شرکت پدیده همراه جمع دسته بندی: شرکتی زبان برنامه نویسی: وردپرس نمونه کارهای مرتبط پدیده همراه جمع توضیحات «متخصص در محل» […]